NIAS
Banner

Tehnička podrška

e-mail za e-Građane: pomoc@e-gradjani.gov.hr

e-mail za e-Poslovanje: pomoc@e-poslovanje.gov.hr

telefon: 072 200027

Radno vrijeme telefonske podrške za korisnike: radnim danom od 07:30 h do 15:30 h

Korisnički identifikator: 648D-F9B8-0A12-899D-CB7F-0425-E88B-C92F