NIAS
NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav

Nalazite se na stranicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava.NIAS upravlja elektroničkim identitetima u nacionalnom sustavu autentifikacije krajnjih korisnika s e-uslugama javnog sektora.

NIAS svojim korisnicima omogućava uspješno, sigurno i vremenski povoljno korištenje javnih e-usluga, dok istodobno pružatelje e-usluga oslobađa od poslova upravljanja korisničkim računima i procesa autentifikacije.

Podrška za e-Građane
pomoc@e-gradjani.gov.hr 072 200027
Radno vrijeme telefonske podrške za korisnike: radnim danom od 07:30 h do 15:30 h
Korisnički identifikator: BE72-C4F6-28B7-374C-5BEC-12D5-000F-AFC1